HR-stöd

För att ge förutsättningar att attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare kan det tidvis behövas ett interimt HR-stöd.


Holding Relations stöttar er i detta genom följande områden.

Frågor och svar

F: Vad skiljer Holding Relations med andra HR/rekryteringsfirmor?


S: Min erfarenhet är att större rekryteringsfirmor många gånger prioriterar affären före själva produkten.

Och för Holding Relations är istället produkten, dvs skapa hållbarhet både för medarbetare och organisationer av största värde.

Holding Relations har möjlighet att arbeta flexibelt och med stort engagemang utan mellanhänder för vad som är bäst för just er organisation.

Dessutom har Holding Relations möjlighet att vara en partner tillsammans med er genom hela medarbetarcykeln vilket skapar trygghet och långsiktighet.

F: Kan Holding Relations stötta vår organisation inom hela HR-området?


S: Vanligtvis inleder vi samarbetet genom en kartläggning för att säkerställa att ni får det stöd som är relevant och till mest värde för just er verksamhet. 


Holding Relations stöttar er med de frågor som oftat är behovet hos mindre bolag såsom värdegrundsarbete, arbetsmiljö, arbetsrätt, kompetensförsörjning/utveckling samt Employer Branding.
F: Vilka är fördelarna med ett interimt HR stöd jämfört med en fast HR-funktion?


S: När ett företag växer eller genomgår andra förändringar hänger inte alltid dom "mjuka frågorna" med förändringarna, vilket kan skapa konsekvenser såsom hög personalomsättning, oro internt osv vilket på sikt påverkar resultaten.


Med ett interimt HR stöd skapar ni långvariga positiva effekter och goda förutsättningar att er verksamhet byggs från grunden samtidigt som ni kan fokusera på organisationens övriga strategier. 


Ni sparar både tid och pengar genom att Holding Relations snabbt kan identifiera just er organisations behov och arbeta flexibelt utifrån respektive behov. Dessutom slipper ni kostnader såsom lön och andra personalkostnader.  

PROCESSEN

HR-stöd

Innan anställning

Att hitta den rätta medarbetaren både utifrån kompetens och personlighet innebär ett grundligt förarbete. Holding Relations stöttar er i hur ni både attraherar rätt person genom Employer Branding och Talent Acquisition, och också säkerställer en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess oavsett om det handlar om hela processen eller endast delar av den. 

Vid avslut

Under anställning

När medarbetaren väl är på plats är det viktigt med en genomarbetad onboardingprocess, och samtidigt säkerställa att medarbetaren får förutsättningar att vidareutvecklas inom organisationen genom bla kompetensutveckling. Holding Relations agerar som brygga mellan VD och medarbetare och kan sötta i både operativa och strategiska HR-frågor. 

Många gånger kan en uppsägning och tiden däremellan kännas utmanande för båda parter, samtidigt som den kan lämna ringar på vattnet och påverka övriga organisationen. För att förebygga detta är det viktigt att man säkerställer ett bra avsult på samma sätt man vill säkerställa en bra början. Holding Relations har tagit fram ett karriärväxlingsprogram som syftar till att utgå från nuläget och skapa nya yrkesmål och vägar dit. Genom att erbjuda sina medarbetare ett karriärväxlingsprogram skapar man tillit och förtroende hos medarbetaren, och genom detta skapar man som arbetsgivare goda företagssambassadörer.  

BRA BOLLPLANK

”Vi har samarbetat med Jessica och Holding Relations och kan ge våra varmaste rekommendationer. HR är ett komplext område med många dimensioner och Jessica har ett bra helhetsperspektiv kring detta vilket är värdefullt både som bollplank till mig som VD i ett mindre bolag utan egen HR och för rena konsultuppdrag.

Jessica har under vårt samarbete visat på högt engagemang och kompetens samtidigt som hon integrerade lätt med övriga verksamheten”

Johan Seijmer, VD

- Chromafora AB

Vill ni veta mer ? 

Kontakta mig för ett kostnadsfritt planeringssamtal.