TJÄNSTER


- INTERN COACHING

- KARRIÄRVÄXLING

- HR-STÖD


INTERN COACHING

Engagerade, motiverade och drivna medarbetare/ledare är varje organisations bästa drivmedel. Fördelarna med att coacha sina medarbetare och ledare är många.


Dels så faciliterar man en intern rörlighet som i sin tur innebär långsiktighet, kompetenssäkring, lojalitet och engagemang.


Ett coaching program stärker individens självkänsla samtidigt som man förstärker organisationens affärsstrategier som leder till ökad lönsamhet och hållbarhet. 


Det interna coachingprogrammet baseras på den vetenskapligt framtagna GROW modellen och en 360 personanalys

KARRIÄRVÄXLING

Organisationer förändras och utvecklas vidare, och ibland varken kan, vill eller ska inte en medarbetare stanna kvar i sin roll eller i organisationen.

Oavsett anledning  är det viktigt för båda parter att organisationen säkrar ett gott slut för att skapa en bra början.


Karriärväxling vid;


-Vid felrekrytering.

-Förändrad arbetsförmåga

-Förändrade kompetenskrav

-Arbetsbrist

-Övrigt såsom samarbetssvårigheter, omplacering internt m.m.

Processen i korthet;


Processen är oftast kortare än vid intern coaching och använder sig heller inte nödvändigtvis av en 360 personanalys.

Syftet är att effektivisera och underlätta processen för både arbetsgivare och medarbetare. 

HR-STÖD

Mindre företag och organisationer saknar ofta en HR resurs och har kanske inte behovet av en sådan på heltid. Dock kan det emellertid dyka upp knepiga personalfrågor, behov av att skapa rutiner kopplat till HR såsom personalhandbok, medarbetarutveckling, utvecklingssamtal osv. Detta är särskilt viktigt i förebyggande syfte i samband med att företaget växer.  Holding Relations stöttar er i detta. 

Brygga VD och medarbetare


På ett mindre bolag är det ofta VD och kanske Ekonomi som hanterar HR/lön.  Holding Relations faciliterar personalfrågor så du som VD får möjlighet att lägga din tid på det du är expert på. 

Medarbetarundersökning


Genom en heltäckande och effektiv medarbetarundersökning identifierar man både verksamhetens styrkor och utvecklingsområden. Samtidigt som man möjliggör uppföljningar för att sökerställa en utveckling framåt.