HR-stöd


För att ge förutsättningar att attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare kan det tidvis behövas ett interimt HR-stöd. Holding Relations stöttar er i detta genom följande områden.

Arbetsförhållanden och kompensation


Hantera arbetsrelaterade villkor, förmåner, kompensation och facklig överenskommelse

Personaladministration


Hantera och dokumentera anställningsavtal, avslutande av anställning, personaldokument

Värdegrund & arbetsmiljö


Stötta i värdegrundsarbete för att skapa och upprätthålla en positiv och långsiktig företagskultur som blir till en trygg grund för ditt företags tillväxt. Bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån lagkrav och individuella behov. 

Rekrytering


Ansvara för att attrahera, välja ut och anställa rätt personer till företaget.

Personlig utveckling


Hantera ledar-/medarbetarutveckling genom att erbjuda coaching och karriärplanering.

Prestationshantering


Ansvara för att sätta mål, utvärdera prestationer och genomföra feedback och prestationsbedömningsprocesser

När ett företag växer går det ofta väldigt snabbt, där struktur och mjuka frågor inte alltid hänger med. Holding Relations är er partner i denna tillväxt och hjälper till med att säkerställa att strukturen finns på plats så att ni känner er trygga både utifrån lagkrav och engagerade medarbetare.


"making sure our people are developing is not a luxury, it´s essential for our survival"

-Laszlo Bock

BRA BOLLPLANK

”Vi har samarbetat med Jessica och Holding Relations och kan ge våra varmaste rekommendationer. HR är ett komplext område med många dimensioner och Jessica har ett bra helhetsperspektiv kring detta vilket är värdefullt både som bollplank till mig som VD i ett mindre bolag utan egen HR och för rena konsultuppdrag.

Jessica har under vårt samarbete visat på högt engagemang och kompetens samtidigt som hon integrerade lätt med övriga verksamheten”

Johan Seijmer, VD

- Chromafora AB

F: Vad skiljer Holding Relations med andra HR/rekryteringsfirmor?


S: Min erfarenhet är att större rekryteringsfirmor många gånger prioriterar affären före själva produkten.

Och för Holding Relations är istället produkten, dvs skapa hållbarhet både för medarbetare och organisationer av största värde.

Holding Relations har möjlighet att arbeta flexibelt och med stort engagemang utan mellanhänder för vad som är bäst för just er organisation.

Dessutom har Holding Relations möjlighet att vara en partner tillsammans med er genom hela medarbetarcykeln vilket skapar trygghet och långsiktighet.

F: Kan Holding Relations stötta vår organisation inom hela HR-området?


S: Vanligtvis inleder vi samarbetet genom en kartläggning för att säkerställa att ni får det stöd som är relevant och till mest värde för just er verksamhet. 


Holding Relations stöttar er med de frågor som oftat är behovet hos mindre bolag såsom värdegrundsarbete, arbetsmiljö, arbetsrätt, kompetensförsörjning/utveckling samt Employer Branding.
F: Vilka är fördelarna med ett interimt HR stöd jämfört med en fast HR-funktion?


S: När ett företag växer eller genomgår andra förändringar hänger inte alltid dom "mjuka frågorna" med förändringarna, vilket kan skapa konsekvenser såsom hög personalomsättning, oro internt osv vilket på sikt påverkar resultaten.


Med ett interimt HR stöd skapar ni långvariga positiva effekter och goda förutsättningar att er verksamhet byggs från grunden samtidigt som ni kan fokusera på organisationens övriga strategier. 


Ni sparar både tid och pengar genom att Holding Relations snabbt kan identifiera just er organisations behov och arbeta flexibelt utifrån respektive behov. Dessutom slipper ni kostnader såsom lön och andra personalkostnader.  

unsplash