ENGAGERADE OCH DRIVNA MEDARBETARE OCH CHEFER ÄR VARJE ORGANISATIONS BÄSTA DRIVMEDEL. 

Fördelarna med att coacha sina medarbetare och chefer är många. Dels så möjliggör detta en intern rörlighet som innebär långsiktighet, kompetenssäkring, lojalitet och engagemang.


Detta leder till resultat i form av minskade rekryteringskostnader, minimera risker som följer vid nyrekrytering och kompetenssäkring.


Ett coaching program stärker individens självkänsla samtidigt som man förstärker organisationens affärsstrategier och till sist organisationens lönsamhet. 

PROCESSEN

INTERN COACHING

Vad har framgångsrika företag som Google, Volvo och IKEA framgångar gemensamt?


Jo deras policy är att sätta individens utveckling som prioritet genom att använda sig av utbildade coacher. 

 

Så som Googles fd HR chef Laszlo Bock uttryckte sig:

 

Making sure our people are developing is not a luxury. Its essential for our survival”.


Holding Relations interna coachingprogrammet består av två delar (Flightplan och Takeoff) och grundar sig i den välkända coaching metoden GROW.

 

GROW syftar till (G)oal –dvs målstyrd process, (R)eality –Hur ser nuläget ut, (O)ptions –vilka alternativ finns det för att nå uppsatt mål, (W)hen, where, who –när, hur ska du gå till väga, och med vilka kan du få stöd.

Coaching programmet inleds med en 360 personanalys baserad på både klienten och personer i dennes omgivning, vilket skapar ett verklighetsbaserat utgångsläge vilket leder till högre motivation och reliabilitet för processen.


I nästa steg går man igenom verksamhetens mål & utmaningar för att sedan koppla till individens yrkesroll samt personliga drivkrafter (deras why) och utvecklingsområden.


Processen är mycket målstyrd och följs upp både med uppdragsgivaren (arbetsgivaren) samt eventuella intressenter från 360 kartläggningen. Detta för att individen ska säkra upp sin utveckling tillsammans med sin arbetsgivare och kollegor.
CFO asks CEO: "What happens if we invest in developing our people and then they leave us?"


CEO:

"What happens if we don´t, and they stay?"Vad innebär det att vara ICF coach?


  • ICF (International Coach Federation) är grundat I USA 1995. Det är en världsledande organisation som arbetar med uppdraget att standardisera hur coacher arbetar utifrån elva kärnkompetenser och etiska principer.
  • ICF arbetar för ett professionellt och etiskt förhållningssätt för hur coacher arbetar och förhåller sig till sina klienter.
  • ICF är det enda globalt erkända, oberoende certifieringsorganet för coacher.
  • Alla ICF coacher arbetar under sekretess.
  • ICF har mer än 35 000 medlemmar i 142 olika länder.
  • ICF definierar coaching som partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential.

FÖRDELAR MED COACHING

Skapar bättre självinsikt och självkänsla

Mer energi

Högre motivation i sitt arbete

Nya perspektiv

Målskapande och klarhet i vägen att nå dom

Bättre förmåga att hantera stress

Mer balans mellan arbete och privatliv 

Kontakta mig för ett kostnadsfritt planeringssamtal. 

"FLEXIBEL OCH LYHÖRD"

"Vi har anlitat Jessica med anledning av att coacha en av våra medarbetare. Målet med coachingen var att stärka medarbetarens engagemang och för att skapa insikt i dennes kärnvärden och drivkrafter. Detta då det är viktigt för vår organisation att vidareutveckla våra medarbetare internt för att skapa hållbarhet och långsiktighet genom motiverade medarbetare.


Jessica motsvarade alla förväntningar och var lyhörd och flexibel genom hela processen vilket vi har uppskattat väldigt mycket. Vi kommer att anlita henne igen då behovet dyker upp och rekommenderar henne starkt för andra arbetsgivare som vill stärka sina medarbetare genom intern coaching.”


Catarina Möllberg
-Regionchef, Lärandegruppen AB

"Genom coachingen har jag snabbare och mer effektivt nått mina mål"

"Jag coachades av Jessica under 2020. 

Till grund för coachingen genomförde jag en 360 personanlys och under våra samtal kartläggde vi bland annat mina personliga egenskaper, styrkor och svagheter.


Mellan sessionerna poängterade Jessica att jag skulle studera mig själv i situationer som hade belysts under mötena och dessa reflektioner följde vi sedan upp under våra samtal.

Genom att lyssna på mina kollegor, ge mig själv tiden att reflektera och sedan agera utifrån en plan som Jessica och jag arbetat fram, skapade jag medvetenhet över hur jag kan förbättra mig i rollen som grundare för företaget.


Coachingen konkretiserade och verbaliserade mina mål, vilket har skapat en medvetenhet som snabbare och mer effektivt har fått mig att nå dit!"

Gaston Lavén, -Grundare och partner, 
Chromafora AB

Frågor och svar

F: Vad skiljer intern coaching vad gäller coaching av chef och medarbetare?


S: Själva processen och metoden är densamma, men karaktären av samtalen kan skilja sig åt. Men i det stora hela skiljer det sig inte något nämnvärt då vårt primära behov ofta är att skapa trygghet i vår yrkesroll och samtidigt utvecklas vidare. Detta oavsett vilken roll i organisationen man har.

F: Vad skiljer en ICF coach jämfört med en vanligt coach?


S: Mycket. ICF är det enda globalt erkända, oberoende certifieringsorganet för coacher. Certifiering tilldelas professionellt utbildare coacher som uppfyller kraven på utbildning, erfarenhet, påvisat en grundlig förståelse för ICFs kärnkompetenser och etiska riktlinjer.  


F: Sker samtalen genom sekretess?S: Ja, och detta är även en väsentlig skillnad för om du är ICF coach eller inte. 

Nivån på graden av sekretess bestäms i början tillsammans med uppdragsgivare och klient, och det finns två nivåer, hel sekretess eller delvis.

unsplash