PROCESSEN

Hur går det till ?

Karriärväxling


När du vill säkra ett gott avslut med en bra början

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN

Ibland kan, vill eller ska inte en medarbetare stanna kvar i sin roll eller i organisationen.

Oavsett anledning  är det viktigt för båda parter att organisationen säkrar ett gott slut för att skapa en bra början.


Ett karriärväxlingsprogram innebär att medarbetaren tillsammans med Holding Relations som professionell samtalspartner coachas och får rådgivning för att ta sina första steg till en meningsfull och långsiktig nystart.

Processen inleds med att jag gör en kort avstämning med arbetsgivaren (uppdragsgivaren) och därefter har jag ett introducerande samtal med medarbetaren (klienten).


Jag och klienten träffas därefter en gång varannan/var tredje vecka då klienten coachas för att identifiera sina kärnvärden och drivkrafter. 


Detta för att sedan skapa en konkret handlingsplan för hur klienten kan nå sitt identifierade mål genom att upprätta en strategi för klientens personliga varumärke, feedback på sina ansökningshandlingar, intervjuteknik osv.  


När processen är avslutad har jag och uppdragsgivaren en kort avstämning kring resultatet av coachingen.


"Vi har anlitat Jessica som coach i samband med uppsägning av en medarbetare vilket blev lyckat för båda parter. Det blev ett bra avslut och medarbetaren fick möjlighet att identifiera sina kärnvärden och skapa en klarhet i sitt karriärsval. Medarbetaren gick stärkt ut toppat med ett erbjudande om ny anställning. "


Sofia Sandberg, HR

NA-KD.com

FRÅGOR OCH SVAR

F: Brukar man inleda en karriärväxling under uppsägningstiden eller efter att personen har slutat? 


S: Vanligtvis beror det  på situationen och behovet hos arbetsgivaren och klienten. 

Fördelen med att inleda processen under uppsägningstiden är att en annars tuff period (både för arbetsgivare och klient) ändrar fokus till möjligheter och framåtanda. 

Fördelen med att inleda efter är att klienten fått tid att landa i sin nya situation och känner sig motiverad att starta om. 

F: Hur många samtal brukar en karriärväxling innebära?


S: En karriärväxling går vanligtvis snabbare än en intern coaching process då man coachar individen vidare internt. Vanligtvis brukar en process innebära ett längre introducerande samtal, två coachingsamtal och ett "hands on" dvs råd och tips kring ansökningsninghandlingar, personliga varumärke, dolda jobb osv. 

F: Riskerar man inte att tappa personal om man erbjuder karriärcoaching som förmån?


S: Svaret är ganska enkelt,

visst vill du ha motiverande och engagerade medarbetare som drivs av att arbeta hos just er?

Genom att visa era medarbetare att ni är så pass trygga som arbetsgivare att ni hjälper dom vidare skapar förtroende, lojalitet och engagemang! 

Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal

unsplash